شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

دریا و شادی

دلتنگی ها فقط کنار دریا و دیدن دریاست که قابل تحمل میشه... رفتیم کنار دریا تا باهاش غصه ها مونو تقسیم کنیم و ازش بزرگی و بخشش و وسعت و عظمت بگیریم .... دریای بخشنده هم ما رو آروم کرد و بهمون قول داد روزای خوبی با هم پیش رو داریم.... الهی آمین... شادیت همیشگی دخترک خوشگلم   مامان دورت بگرده فدات بشم   ...
7 بهمن 1395
1